Markedsanalyse

Fra klassisk søkeordanalyse til 360 graders markedsanalyse

Få full innsikt i markedets etterspørsel med en markedsanalyse, og få et sterkt grunnlag for vellykket digital markedsføring på tvers av organiske og betalte kanaler.

 • Markedsanalyse med en datadrevet tilnærming med tanke på automatisering og machine learning.
 • Få oversikt over etterspørsel og konkurransesituasjon i markedet og få innsikt i kundereisen.
 • Ingen siloer, full gjennomsiktighet, høyere relevans, mindre støy og større avkastning.
SEO Markedsanalyse

Markedsanalyse på et nytt nivå

Få mest mulig ut av din digitale markedsføringsinnsats. Det er helt avgjørende å være klar over hva potensielle kunder ber om. Enten du har et B2B-selskap med fokus på mer kvalifiserte leads eller et B2C-selskap som jager økte inntekter på nettbutikken.

Uten oversikt over hva potensielle kunder spesifikt krever og i hvilken grad risikerer du å gå glipp av konverteringer, data og verdifull trafikk, mens du kaster bort markedsføringsbudsjettet. Den klassiske søkeordanalysen tar sikte på å gi innsikt i hva potensielle kunder spesifikt krever, typisk i Google, samt hvilken posisjon nettstedet ditt har på de enkelte søkene. Dette er imidlertid bare en brøkdel av hva en markedsanalyse potensielt kan skape verdi for din digitale markedsføringsinnsats.

Hos SEO Partner har vi noen av landets dyktigste spesialister innen søk og markedsanalyse, og har erfaring med å avdekke etterspørsel, trender og konkurranser for mer enn 100+ ambisiøse B2B- og B2C-selskaper på tvers av markeder og grenser.

Markedsanalyse på et nytt nivå
Komplett kartlegging av markedets etterspørsel

Komplett kartlegging av markedets etterspørsel

Vi hos SEO partner har utarbeidet en trinnvis guide til en neste nivå søkeordanalyse nedenfor. Vår typiske prosess rundt en markedsanalyse er alltid basert på en datadrevet tilnærming med tanke på automatisering og maskinlæring, for å kunne forberede et komplett oppsett for din bedrift.

Det første trinnet i en søkeordanalyse er å skape en oversikt over markedets etterspørsel. Det danner grunnlaget for en komplett markedsanalyse og hjelper oss å forstå målgruppen din og dens oppførsel. Det er viktig å finne ut av disse spørsmålene:

 1. Hva folk spesifikt leter etter?
 2. Hva er volumet på hver type søk?
 3. Hvor stor konkurranse det er på de forskjellige søkeordene?

I utgangspunktet handler det selvfølgelig også om å samle inn og trekke ut så mye data som mulig, som deretter kan sorteres. I utgangspunktet bør ikke datainnsamlingen være begrenset, da det vil være en risiko for å overse relevant etterspørsel, som kan være i periferien av den etterspørselen som er viktig å ta med i analysen. Det må utvises forsiktighet for å dekke så store deler av den elektroniske etterspørselen som er i markedet. Det er flere alternativer for å hente ut data på etterspørsel, både gratis og betalte løsninger.

Et av de beste verktøyene er Googles egen Keyword Planner, som er integrert i Google Ads-grensesnittet. Tilgang til dette verktøyet krever ikke mer enn en Google Ads-konto, men størrelsen og verdien av innsikten som er tilgjengelig i Keyword Planner, avhenger av om du har en aktiv annonseringskonto og bruker penger på plattformen. I tillegg er det en sammenheng mellom hvor store Google Ads-utgifter annonsøren har og hvor mye data om etterspørselen som er tilgjengelig.

Andre gratis verktøy for søkeordanalyse er:

Wordstream.com
Keywordtool.io
Wordtracker.com
Tinysuggest.com
Ubersuggest.io
Keywordtool.io

Felles for alle disse gratis søkeordverktøyene er imidlertid at kvaliteten på data er betydelig under fordelene som kan hentes fra betalte løsninger som f.eks. SEMrush, Searchmetrics, Ahrefs og andre, og i tillegg er det også ofte begrensninger på antall søkeord som kan kjøres gjennom gratisprogrammene. Vi anbefaler å investere i en mer avansert løsning for å sikre tilgang til så mye og så nøyaktig søkeorddata som mulig. De fleste verktøy for søkeordanalyse koster vanligvis mellom 500 – 3.000 kr per måned, noe som ofte viser seg å være en god investering.

I tillegg til den gode datakvaliteten og de ikke-eksisterende begrensningene, tillater betalingsløsningene ofte kontinuerlig tillegg og overvåking av nettstedsplassering i Google på individuelle nøkkelord, samt utvikling over tid. Dette gjør det mulig å følge den pågående utviklingen innen organisk synlighet samt optimalisering av pågående innhold, SEO etc.

Sortering og avdekking av søkedata

Å forstå intensjonen bak individuelle søk og bli klokere om hvordan du som selskap skal imøtekomme etterspørselen, samt identifisere hvor relevant det er for din spesielle virksomhet å ha fokus i tekstene og søkeordene dine. Derfor er det ekstremt viktig å kunne sortere og avdekke de innsamlede dataene.

Etter den innledende og samlende fasen av søkeorddata fra forskjellige kilder, kommer en av de mest tidkrevende, men enkle oppgavene. Hvis det er behov for en komplett analyse innen en kort tidsramme, er det et alternativ å utsette sorteringen av nøkkelord, og i utgangspunktet bare la være å tildele de uønskede nøkkelordene en kategori. På denne måten kan data fremdeles akkumuleres om relevante kategorier uten å inkludere irrelevant etterspørsel.

Forstå forbrukernes intensjoner bak søkene deres, identifiser hvor relevant deres etterspørsel er for virksomheten din, og lær mer om hvordan de kan møte deres etterspørsel. Søkeintensjon er ekstremt viktig å vite, for å forstå hvor stor forskjell det er, på de forskjellige intensjonene brukerne har, som ofte kan leses i deres oppførsel og søkeord. I tillegg hjelper disse søkeintensjonene med å gi et øyeblikksbilde av hvilket stadium av kundereisen den tilfeldige brukeren er i.

Avhengig av hvilken bransje virksomheten din er i, er det forskjellige intensjoner som gjentas blant forbrukerne. Det er ekstremt viktig å ha en forståelse av hvor i kundereisen kundene deres er når de søker på nettstedet ditt. Hvis du klarer å artikulere eller svare på behovet eller utfordringen som brukeren presenterer, er det samsvar mellom tilbud og etterspørsel. Dette skaper økt troverdighet og kan potensielt bidra til en konvertering, enten på kort eller lang sikt.

Den beste indikatoren for hva som vanligvis ligger bak et bestemt søk er resultatene som Google velger å vise. Er det et søk med klar kjøpsintensjon, som f.eks. “Kjøp domene”, Googles søkeresultater vil vanligvis gi brukerne relevante produktannonser fra Google Shopping etterfulgt av 3-4 tekstannonser (se eksemplet nedenfor).

Google søkeresultat

Hvis det derimot er informasjonsbaserte søk som “hva er et domene”, vil ofte flere av annonsene erstattes av organiske søkeresultater bestående av artikler, guider og lignende. I noen tilfeller vises verken Shopping- eller søkeannonser i det hele tatt (se eksemplet nedenfor).

Google søkeresultat

Legg til søkeintensjon i det mest relevante nøkkelordet, og definer intensjoner på disse til å begynne med. Det er en oppgave som kan utsettes hvis du blir utfordret i tide og ressurser, men er alltid et enormt godt verktøy å bruke i utvidelsene av markedsanalysen din og nødvendig før du starter innholdsproduksjon, der innhold og etterspørsel unektelig må matche.

Sortering og avdekking av søkedata
Kategorisering, synlighet og konkurranse

Kategorisering, synlighet og konkurranse

Det er en unektelig nødvendighet å forstå markedet og aktørene som er i det. Det er viktig å dele markedet etter hvilke ens nærmeste og fjerneste konkurrenter er. I forbindelse med kategorisering av søkeord, må den totale etterspørselen samles for å støtte vurderingen av primær- og sekundærkampanjefokus.

Vi anbefaler å dele søkeord i minst to nivåer av kategorier, hovedkategorier og underliggende underkategorier. Kategoriseringen kan hjelpe til med en større oversikt over innholdet i analysen, spesielt hvis det er en bred industri med et stort antall forskjellige nøkkelord. Strukturen gir også muligheten til å filtrere inn nøkkelord i forhold til hvilket produkt eller tjeneste det handler om. Til slutt øker det innsikten i søkevolumet og konkurransenivået innenfor de enkelte kategoriene av etterspørsel.

Det er viktig å forstå de andre aktørene i markedet for å maksimere fortjenesten i din digitale markedsføringsinnsats. Sikt mot toppen og start med hvem som topper den forretningskritiske organiske rangeringen i søkemotorene, samt hva de lykkes med. For å visualisere konkurrentenes organiske rangering, anbefaler vi et diagram for å skape en oversikt og forståelse av hvor og hvem som topper forskjellige topplister.

Når du har kategorisert alle søkeordene i søkeordanalysen, kan du begynne å hente ut plasseringsdata og kartlegge konkurransesituasjonen i din bransje. Det kan bl.a. gjøres gjennom verktøy som Advanced Web Ranking, SEMrush eller Accuranker. Eller gjennom oss hos SEO Partner for mer spesialisert og god analyse.

Prioritering av innholdsinnsats og bruk av dem

Med en grundig søkeordanalyse får du bedre og mer inngående innsikt i markedssituasjonen, noe som kan være til nytte for din innsats på alle digitale kanaler. Produksjon og optimalisering av innhold er en tidkrevende øvelse, og det er derfor viktig å ha en strategi for hvordan du kan prioritere innsatsen.

SEO Partner ber kundene våre om å rangere alle relevante nøkkelord i søkeordanalysen fra prioritet 1 til 3, der prioritet 1 er den mest forretningskritiske etterspørselen. Ingen kjenner virksomheten din bedre enn deg selv, så start med å se gjennom analysen og bestem hva du synes er viktigst å være synlig på.

Når du har prioritert alle forretningsrelevante nøkkelord i analysen, er det på tide å gruppere nøkkelord i det vi kaller “innholdsklynger” basert på to ting: type etterspørsel og søkeintensjon. Det vil si: Hva krever brukeren av produkt / tjeneste og hvor er de i kundereisen? Er dette et kjøps- eller informasjonsbasert søk? Disse forskjellige typene etterspørsel bør grupperes hver for seg slik at innhold kan tilpasses dette, og snakke direkte inn i brukerens behov / utfordring.

Jo bedre en markedssanalyse du blir forberedt på, jo mer vet du om markedet, og kan bygge din digitale markedsføringsstrategi og innsats deretter. Hos SEO Partner bruker vi ikke bare markedsanalysen som utgangspunkt for produksjon og optimalisering av innhold, men også for blant annet:

 1. Sette opp nye Google Ads-kontoer og kampanjer for å sikre at all relevant etterspørsel blir innlemmet i annonseoppsettet.
 2. Segmentering og målretting i de forskjellige digitale kanalene, som f.eks Facebook, Google Ads, LinkedIn og mer.
 3. Innhold for e-postautomatisering og organisk SoMe.
 4. Pågående analyse og overvåking av markedet.
Prioritering av innholdsinnsats og bruk av dem
Analyser din

nettside gratis

  VÅR

  PROSESS

  Slik er prosessen vår på oppdrag
  av SEO-optimalisering.

  01
  Research/Analyse
  02
  Idéer/Oversikt
  03
  Optimalisering
  04
  Mål truffet
  NYESTE

  INNLEGG

  SEO Partner sin blogg er full av gode
  tips og nyheter rundt SEO og mer.